WebReus

Doelstellingen:

1. Het tegengaan van vereenzaming en het scherp houden van ouderen door het organiseren van wekelijkse puzzelbijeenkomsten en aanvullende activiteiten in zorginstellingen.

2. Het ontwikkelen en aanbieden van puzzelmodules voor instellingen als onderdeel van een dagprogramma.

Contact:

stichting Samen Puzzelen
Postbus 94504
1090 GM Amsterdam
e-mail: info@samenpuzzelen.nl
Kamer van Koophandel: 64782581
Bank: NL25INGB0006972609

Ter nagedachtenis: Riet Stoorvogel

foto: Caro Bonink

1. Puzzelbijeenkomsten

De meeste ouderen houden van puzzelen. Velen van hen voelen zich tegelijkertijd eenzaam of lopen het risico te vereenzamen. De wekelijkse puzzelbijeenkomsten zijn er dan ook niet alleen om de bezoekers een prettige middag te bezorgen, maar ook om liefhebbers elkaar te laten te ontmoeten, en elkaar te helpen bij het oplossen van de puzzels. Afhankelijk van de capaciteit, zouden de bijeenkomsten ook bezocht kunnen worden door bewoners uit de wijk.

Op een bijeenkomst wordt er zowel uitleg gegeven als gewoon gepuzzeld. Na afloop krijgen de bezoekers zeven puzzels mee, één voor elke dag, om het geleerde in praktijk te brengen. Het wordt gestimuleerd om net als bij de bijeenkomst ook op andere dagen samen te puzzelen, en elkaar dus thuis of in een algemene ruimte op te zoeken.

Specifiek voor ouderen is van belang dat er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat het oplossen van puzzels helpt scherp te blijven, zelfs ziektes als Alzheimer kan vertragen. Bovendien helpen de bijeenkomsten wellicht decorumverlies te vertragen.

 

2. Puzzelmodules voor dagprogramma's

Bij instellingen waar mensen zijn opgenomen met bijvoorbeeld psychische problemen, is doorgaans sprake van een dagprogramma. Puzzelen als onderdeel van zo'n programma heeft diverse voordelen. Het oplossen van een puzzel geeft een positief, prettig gevoel. Het wordt gezien als een prestatie, en draagt zo bij tot een gevoel van eigenwaarde. Het is ook een goede afleiding, men wordt er rustig van, cognitieve vaardigheden en het concentratievermogen worden getraind en uitgebreid. 

Puzzels kunnen in alle moeilijkheidsgraden worden gemaakt, ook voor cliënten met een zeer laag IQ, of die zeer verward zijn. Worden de puzzels samen met een therapeut opgelost, dan kan die therapeut een goede inschatting maken van specifieke vaardigheden, zowel cognitief als qua concentratie- en doorzettingsvermogen. De voortgang op deze vlakken kan worden ingeschat door steeds moeilijker puzzels van hetzelfde type samen op te lossen. Meer inzicht wordt nog verkregen met aparte modules voor woordpuzzels, getallenpuzzels, logische puzzels en visuele puzzels.

Cliënten met tekortkomingen op het sociale vlak of die behoefte hebben aan meer menselijk contact worden gestimuleerd de puzzels samen op te lossen, of anderen daarbij te helpen. Verder kunnen er ook bijeenkomsten worden georganiseerd. Door middel van puzzelwedstrijden en quizzen wordt getraind met stress om te gaan, en kunnen therapeuten observeren hoe men dat doet.

Ter nagedachtenis: Riet Stoorvogel (17 december 1933 - 1 oktober 2008)

De laatste jaren was de voornaamste sociale activiteit van mijn moeder de zondagmiddag: zij kwam dan met vrienden bijeen om samen de cryptogrammen van de afgelopen week op te lossen. Onder het genot van ruim voldoende eten en drinken. Zij verheugde zich hier enorm op, het ging om veel meer dan alleen maar puzzels oplossen.

De stichting Samen Puzzelen wil dit voor veel meer mensen mogelijk maken. Niet alleen zouden de puzzelbijeenkomsten als zodanig kunnen functioneren, ook kunnen zij de aanzet geven tot het ontstaan van puzzelclubjes en vriendschappen gedurende de rest van de week.

Mijn moeder loste elke dag diverse sudoku's op en wist precies hoe lang ze ongeveer bezig was per puzzel. Na een heupoperatie onder volledige narcose vertelde men haar dat alles weer goed was. Zij merkte echter heel duidelijk dat ze opeens per sudoku duidelijk veel meer tijd nodig had. En dit werd slechts heel geleidelijk een beetje beter. Op dezelfde manier kunnen puzzels helpen in instellingen de progressie van cliënten te beoordelen.

Peter Ritmeester, oprichter stichting Samen Puzzelen

Peter is ook oprichter van puzzelbedrijf PZZL.com, was twaalf jaar secretaris-generaal van de Wereld Puzzel Federatie, en maakt dagelijks puzzels voor o.a. NRC Handelsblad, The International New York Times en The New York Times Syndicate. Zijn werk wordt wereldwijd gepubliceerd.